POTRZEBUJESZ WYCENY?

+48 606 286 175

Najczęściej zadawane pytania

W tym artykule zawarliśmy najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów. Często spotykamy się z z pytaniami o różne pojęcia, a także naszą pracę.

Co to jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy to pisemna informacja na temat wartości nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę. Taki dokument powinien zawierać opis stanu nieruchomości, celu wyceny, jej podstawę formalną oraz źródła danych o nieruchomości, wskazanie przeznaczenia nieruchomości, rodzaj określanej wartości, wybór podejścia, metody i techniki szacowania.

Ważność operatu szacunkowego to 12 miesięcy od daty wykonania, chyba, że zaszły istotne zmiany prawne, które wymuszają ponowną kalkulację wyceny nieruchomości.

 

Dlaczego wyceniamy nieruchomości?

Głównie są to sytuacje, w których musimy przedstawić wartość nieruchomości a więc

  • ustalenie ceny kupna/sprzedaży nieruchomości
  • podział majątku; ustalanie wartości masy spadkowej, darowizny
  • aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste
  • odszkodowanie dochodzonego od gminy
  • egzekucja z nieruchomości
  • zabezpieczenie kredytu hipotecznego

 

W jaki sposób dokonywana jest wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości jest dość skomplikowana i wykorzystuje się w niej między innymi takie cechy jak:
cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, jej przeznaczenie w planie miejscowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach podobnych nieruchomości
Ponadto fachowej wyceny może dokonać tylko pełnoprawny rzeczoznawca majątkowy, który ma wiedzę i odpowiednie dane na ten temat.

 

Kim jest rzeczoznawca majątkowy

Tytułem rzeczoznawcy majątkowego może posługiwać się osoba, która uzyskała uprawnienia zawodowe nadane przez przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości uprawniające do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Każdy rzeczoznawca majątkowy posiada ogólnodostępny numer uprawnień, który możemy sprawdzić i upewnić się czy ma prawo do wykonywania tego zawodu.

NAPISZ DO NAS
facebook