POTRZEBUJESZ WYCENY?

+48 606 286 175

SPORZĄDZANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do osób fizycznych, przedsiębiorstw, banków oraz samorządów.

Realizujemy zlecenia na terenie województwa świętokrzyskiego oraz innych lokalizacjach po uzgodnieniu z klientem.

 

Wycena gruntów, mieszkań, budynków, działek - Mateusz Malara

ŚWIADCZYMY KOMPLEKSOWE USŁUGI WYCENY

 • Zabezpieczenia wierzytelności
 • Aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • Skarbowo - podatkowych (darowizn, spadków)
 • Podziału majątku
 • Odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości
 • Kupna i sprzedaży
 • Ubezpieczenia
 • Wnoszenia wkładów niepieniężnych - aportów
 • Wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu
 • Przekształceń użytkowania wieczystego we własność
 • Ustalenia wysokości opłat adiacenckich i rent planistycznych
 • Innych celów szczególnych

DOKONUJEMY WYCEN MIĘDZY INNYMI DLA POTRZEB

 • Gruntów niezabudowanych
 • Nieruchomości lokalowych: mieszkalnych, użytkowych
 • Budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych
 • Nieruchomości komercyjnych
 • Hoteli, stacji paliw
 • Służebności: gruntowych, osobistych, przesyłu
 • Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • Nieruchomości rolnych i leśnych
 • Obiektów przemysłowych
 • Maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem

 

NAPISZ DO NAS
facebook